Tuesday, November 17, 2009

डर लाग्यो......

गरिस् उजुरी डर लाग्यो
देखाईस् खुकुरी डर लाग्यो

रगतमा समानता छैन
छैन सिन्दुरी डर लाग्यो

को पहाडी को मधेशी हो
नहान छुरी डर लाग्यो

तेरो अगाडि झुक्न पनी
लाग्यो मजबुरी डर लाग्यो

मलाई नमारी शान्त हुन्नस्
मार निष्ठुरी डर लाग्यो