Tuesday, May 11, 2010

... हामीहरु

साहित्यकार भनाउँदा हामीहरु
इतिहास बनाउँदा हामीहरु

सरकार र समाजले पाखा लाउँछ
कलम समाउँदा हामीहरु

पाठकले त्यो बेला के सोच्ला
मानौँ हराउँदा हामीहरु

पुग्छ केही पनि चाहिँदैन
लेखेर रमाउँदा हामीहरु

अन्याय सहन्नौं लेख्न छोड्दैनौ
डराउन्नौं डराउँदा हामीहरु

No comments:

Post a Comment