Tuesday, April 20, 2010

बालाई सुनाए...

बाजेले मेरो बालाई सुनाए
भन्थे तेरो बालाई सुनाए

छोरा त सगरमाथा पुगेस्
त्यती अप्ठेरो बालाई सुनाए

हाम्रो खलकमा कसैले छोएनन्
चढेस् पजेरो बालाई सुनाए

महलमा बस्दैमा भुल्नु हुदैँन
छाप्रो कटेरो बालाई सुनाए

मैले त जीन्दगी बिताई सके
रैनछ अँधेरो बालाई सुनाए

No comments:

Post a Comment