Thursday, April 29, 2010

...उफ्री रहेछौं

अरुको आडमा उफ्री रहेछौं
तछाड मछाडमा उफ्री रहेछौं

बन्छौ कसरी स्वाभिमानी
कसैको ढाडमा उफ्री रहेछौं

जिन्दगी के हो जान्दा जान्दै
किन कवाडमा उफ्री रहेछौं

तराई कस्तो छ आएर हेर
त्यसै पहाडमा उफ्री रहेछौं

देशको माया छ नशा भन्छौ
हाड हाडमा उफ्री रहेछौं

No comments:

Post a Comment