Wednesday, July 21, 2010

...ढुङ्गाले भन्नेछ

समय आएपछि ढुङ्गाले भन्नेछ
वाध्य बनाएपछि ढुङ्गाले भन्नेछ

आजकाल मन्दिरमा तेरो के काम छ
भनेर जिस्काएपछि ढुङ्गाले भन्नेछ

कसमे कम कुनै दिन काम लाग्ला
मौका पाएपछि ढुङ्गाले भन्नेछ

कन्जुस बुढि र चलाख बटुवा थ्यो
खिचडि पकाएपछि ढुङ्गाले भन्नेछ

त पागल होस् भनेर बदलामा
गजल सुनाएपछि ढुङ्गाले भन्नेछ

1 comment: