Tuesday, March 2, 2010

भन्नु हुदैँन

बानी गन्दा भन्नु हुदैँन
मागेको चन्दा भन्नु हुदैँन

भोली तिनै उर्लिन सक्छन्
अबुझ जन्ता भन्नु हुदैँन

ऊ मदिराले मात्तेको छ
उसलाई अन्धा भन्नु हुदैँन

जस्तालाई नि उल्लु बनाउँछ
उसको धन्दा भन्नु हुदैँन

नत्र वनबास पुर्याउन सक्छ
छक्का र पाजा भन्नु हुदैँन

No comments:

Post a Comment