Thursday, March 18, 2010

.....कलम थियो

छेउमा टुकी र कलम थियो
एउटा दुखी र कलम थियो

प्राण बचाउन लेखेको होला
ढुकढुकी र कलम थियो

चन्द्रमा जिस्काउन ऊ सँग
चन्द्रमुखी र कलम थियो

सागरको बारेमा लेख्छु भन्दै
एक थुकी र कलम थियो

बरु उसले मलाई देखिन
नजिक पुगी र कलम थियो

No comments:

Post a Comment