Tuesday, December 8, 2009

पैसा लाग्दैन...

सोच्न पैसा लाग्दैन
खोक्न पैसा लाग्दैन

समयलाई रोकेर देखाउ
रोक्न पैसा लाग्दैन

नफाल्नु पीरको भारी
बोक्न पैसा लाग्दैन

दुःख गजलमा पोख
पोख्न पैसा लाग्दैन

गरेको कर्मको फल
भोग्न पैसा लाग्दैन

1 comment:

  1. रोज जेपनि रोज्न पैसा लाग्दैन

    ReplyDelete